Skip to main content

Logo auxilia

Criteria voor aanvragen

 1. Er wordt maximaal één aanvraag per aanvrager per jaar gehonoreerd.
  De aanvrager/aanvraagster krijgt z.s.m antwoord. Indien mogelijk houdt de aanvrager een korte presentatie.

 2. Het project sluit aan bij de eerste zes werelddoelen voor duurzame ontwikkeling.
  Deze werelddoelen zijn:
  *Uitbannen van alle vormen van extreme armoede
  *Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
  *Gezondheidszorg voor iedereen
  *Gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs
  *Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
  *Schoon water en sanitair voor iedereen

 3. Lokale inbedding: in beginsel is uw project onderdeel van, of draagt het bij aan een binnen de lokale cultuur en structuur passende oplossing voor een situatie die de doelgroep daadwerkelijk als probleem beleeft. Activiteiten in het land van uitvoering moeten, niet alleen tijdens realisatie maar ook daarna, ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

 4. Financieel beheer: het voorstel is voorzien van een begroting.

Uitsluitingen van financiering

 1. Draagvlakactiviteiten in Nederland worden niet ondersteund. Voorbeeld: wij geven geen bijdragen in de kosten die u maakt om een rommelmarkt te organiseren of andere fondsenwervende activiteiten.

 2. Ten aanzien van projecten voor weeskinderen geven wij de voorkeur aan de opvang van weeskinderen binnen de lokale gemeenschap (bijvoorbeeld familie) boven de opvang in weeshuizen. Auxili-ja! financiert dan ook geen projectaanvragen voor de ondersteuning van weeshuizen.
  (zie ook: www.bettercarenetwork.org  en www.savethechildren.nl )

 3. Reis- en verblijfskosten

 4. Transportkosten vanuit Nederland bestemd voor een project in het land van uitvoering.

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

 • de projecten op jaarvolgorde
 • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl