Skip to main content

Logo auxilia

Missie en visie

Stichting Auxilia-Brasili-ja ondersteunt wereldwijd kleinschalige projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking.

Bovenstaande missie vloeit voort uit

 • 6 van de 17 werelddoelen die in 2015 door 189 wereldleiders zijn opgesteld
 • de encycliek Laudato Si van paus Franciscus.

De Werelddoelen

Wij laten ons inspireren door de eerste 6 werelddoelen:
1. Uitbannen van alle vormen van extreme armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitair voor iedereen

missie visie

Laudato Si

laudato siDe paus citeert in zijn encycliek de Oecumenisch Patriarch Bartholomeus:
“Er zijn mensen die de integriteit van de aarde vernietigen door het veroorzaken van klimaatveranderingen; mensen die anderen schade toebrengen door ziekten veroorzaakt door bezoedelde waterbronnen en gronden en door vervuilde bestanddelen in de lucht”.

Het gepaste antwoord is wat paus Johannes Paulus II een ‘mondiale ecologische bekering’
noemt.  Een aantal ideeën lopen als rode draad door de hele encycliek heen:

 • de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
 • de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is
 • de kritiek op nieuwe modellen en vormen van macht die voortkomen uit technologie.
 • de oproep om economie en vooruitgang op andere manieren te benaderen
 • de waarde die eigen is aan ieder schepsel
 • de menselijke betekenis van ecologie
 • de noodzaak van een openhartig en eerlijk debat
 • de serieuze verantwoordelijk van internationaal en lokaal beleid
 • de wegwerpcultuur en het voorstel van een nieuwe levensstijl

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

 • de projecten op jaarvolgorde
 • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl