Skip to main content

Logo auxilia

Jaarrekening 2019

Inkomsten

Saldo Rekening crt (01-01-2019)  €889,63
Saldo spaarrekening (01-01-2019) €15.176,91
Giften €4.165,97
Acties € 3.794,08
Rente  €1,70

€ 24.028,29            

Giften:
Giften zijn onder te verdelen in eenmalige en maandelijkse donaties

Acties:
Het jaar 2019 was het jaar van de volgende acties: kerstmarkt, vastenactie basisscholen Wervershoof en collecte Werenfriduskerk.

Uitgaven

Donaties  €14.018,50
Diversen  €1.027,97
Bankkosten €178,97
Website € 60,50
Saldo Rekening crt (31-12-2019) €1.063,74
Saldo spaarrekening (31-12-2019) €7.678,61

24.028,29

Donaties:
Dit bedrag is voor het merendeel gegaan naar “For a Purpose”. Het overige deel naar kleinschalige projecten die wij hebben ondersteund. In het jaarverslag en in de projectmap staan ze vermeld. U vindt ze ook op de website.

Diversen:
Kosten die gemaakt zijn om de rondzendbrieven te versturen en het secretariaat.

Bankkosten:
Bij overschrijving van en naar de rekening brengt de bank kosten in rekening

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl