Skip to main content

Logo auxilia

Jaarverslag 2019

De indeling van het jaarverslag 2019:

 • Taken binnen het bestuur
 • Website
 • Rondzendbrief
 • Gerealiseerd in 2019
 • Planning 2020
 • Projecten

Taken, alle functies binnen het bestuur:

Voorzitter: Sjaak de Boer
Vice voorzitter: Peter de Boer
Penningmeester: Piet Neefjes
Secretaris: Kees Ooijevaar
Adressenbestandbeheer, P.R. Hans van der Geest
Notulen: Esther van Velzen
P.R: Manon Koomen en Hans van der Geest
Vice penningmeester: Lonneke van der Gulik
Leden: Martijn Droog
Marco Dudink

Website:

Onze website wordt onderhouden door Digital Dreams in Enkhuizen.
Streven was om de site eens per maand aan te passen.
De artikelen worden door de secretaris aangeleverd.

Rondzendbrieven:

Het streven is om minimaal 4 keer per jaar een rondzendbrief uit te doen gaan, geschreven door de secretaris en de voorzitter. Dit jaar hebben we deze doelstelling niet gehaald. De brief is 3 maal verzonden. De rondzendbrief wordt geplaatst op onze site, in Nu en Straks (parochieblad) en op de site van de parochie.

2019:

 • Gemeenschapsveiling
 • Vastenactie
 • Afscheid
 • Naam
 • Sara Kinsbergen
 • Welkom
 • Kerstmarkt

Gemeenschapsveiling

Elk jaar wordt er in Wervershoof een gemeenschapsveiling gehouden.
We hebben aangeboden: licht klassiek huiskamer concert voor een viertal personen met partner.

Vastenactie

De Schelp en Werenfridusschool hebben ons benaderd om hun vastenactie te koppelen aan een project, ondersteund door Auxilia. We hebben Wouter de Groot (For a Purpose) gevraagd een presentatie te geven op beide scholen om de actie te promoten. De actie werd een enorm succes.

Afscheid

Tijdens onze jaarlijkse BBQ hebben wij afscheid genomen van Esther en Lonneke. Dank voor jullie inzet.

Naam

We passen onze naam aan: Auxilia

Sara Kinsbergen

We hebben 2 benaderingen van een project: gevoel of criteria, hiermee worstelen we. De vraag is: hoe gaan we dit doen? Deze vraag hebben we voorgelegd aan Sara Kinsbergen.
Sara is werkzaam op de Radboud Universiteit in Nijmegen als ontwikkelingssocioloog en doet onderzoek naar Kleine Particuliere Initiatieven en weet hoe je in je eentje een verschil kunt maken. Ze heeft ons organisatieadvies gegeven en reflectie op ons functioneren. Een zeer zinvolle bijeenkomst. Het resultaat wordt in 2020 zichtbaar.

Welkom

Edward en Cleide waren in november bij de vergadering aanwezig als nieuwe leden van de groep.

Kerstmarkt

Vanwege de slechte weersomstandigheden is de kerstmarkt niet doorgegaan

Planning 2020:

januari
*vergadering
*Rondzendbrief, de laatste

februari
*7 februari: pubquiz
*vergadering
  -jaarverslag en jaarrekening
  -Werelds Proeven

maart
*vergadering
*licht klassiek huiskamerconcert (gemeenschapsveiling 2019)

april
*vergadering
  -moederdag?
*5 april: Werelds Proeven

mei
*vergadering
  -vaderdag?
*moederdag?

juni
*vaderdag?
*vergadering

juli

augustus
*Kermisactie (viering in de botsauto’s en ijsblok in de tuin van de pastorie)
*BBQ op de zaterdag na de kermis

september
*vergadering

oktober
*vergadering
  - jaarplanning 2021

november
*vergadering
  -kerstmarkt
  -gemeenschapsveiling 2021

december
*vergadering
  -oud-jaar-viering
*Kerstmarkt
*Oud-jaar-viering

Projecten:

De onderstaande projecten zijn door ons in 2019 ondersteund en zijn terug te vinden op de site en in de projectmap:

 • Food Village (Kenia) tuinbouwprojecten
 • Mieke Lakeman (Filipijnen) Via Streetchild onderwijs in Liberia enSierra Leone
 • Wouter de Groot (Nepal) Via For a Purpose aardbevingsbestendig bouwen
 • Jolinda Zuurbier (Uganda) bouwen met waterflessen als fundering
 • Manda (Kenia) aanleg van een “nursury” (een kas waar de kleine plantjes goed tot ontwikkeling kunnen komen)

 

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

 • de projecten op jaarvolgorde
 • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl