Skip to main content

Logo auxilia

Jaarverslag 2018

De indeling van het jaarverslag 2018:

 • Taken binnen het bestuur
 • Website
 • Rondzendbrief
 • Gerealiseerd in 2018
 • Planning 2019
 • Projecten

Taken, alle functies binnen het bestuur:

Voorzitter: Sjaak de Boer
Vice voorzitter: Peter de Boer
Penningmeester: Piet Neefjes
Secretaris: Kees Ooijevaar
Adressenbestandbeheer, P.R. Hans van der Geest
Notulen: Esther van Velzen
P.R: Manon Koomen en Hans vd Geest
Vice penningmeester: Lonneke van der Gulik
Leden: Martijn Droog
Marco Dudink

Website:

Onze website wordt onderhouden door Digital Dreams in Enkhuizen.
Dit jaar is onze website geheel vernieuwd. Streven is om de site eens per maand aan te passen.
De artikelen worden door de secretaris aangeleverd.

Rondzendbrieven:

Het streven is om minimaal 4 keer per jaar een rondzendbrief uit te doen gaan, geschreven door de secretaris en de voorzitter. Dit jaar hebben we deze doelstelling gehaald. De rondzendbrief wordt geplaatst op onze site, in Nu en Straks (parochieblad) en op de site van de parochie.

Gerealiseerd in 2018

 • Promobeurs
 • Gemeenschapsveiling
 • Werelds Proeven
 • Bier en Ballen Bucket (vaderdag)
 • Zomermarkt
 • Kerstmarkt

Promobeurs
In februari werd de PROMO beurs gehouden in De Dars in Wervershoof. Wij hebben daar een kraam gekregen en hebben ons, samen met Stichting Manda, mogen presenteren.

Gemeenschapsveiling
Elk jaar wordt er in Wervershoof een gemeenschapsveiling gehouden.
We hebben een tweetal “Bier en Ballen Bags” aangeboden.

Werelds Proeven
In april hebben we “werelds mogen proeven”. De 7 kokers hebben hun beste beentje voorgezet.
Het evenement is goed bezocht. De opbrengst is gegaan naar Stichting Manda.

Bier en Ballen Bucket (vaderdag)
Voor de tweede keer hebben we iets gedaan met Vaderdag. Dank zij vele sponsoren hebben we een flink aantal vaders van een goed gevulde “Bag” kunnen voorzien. Voor 2019 moet er goed nagedacht worden of we hier verder mee gaan omdat het steeds moeilijker wordt sponsoren te vinden

Zomermarkt
In juli, op een zeer warme dag, hebben we een kraam gehad op de zomermarkt. Het weer was uitstekend, de mensen waren enthousiast, Martijn heeft een wereldprestatie neergezet en veel waterballonnen zijn gesneuveld door een dartpijl.

Kerstmarkt
De kerstmarkt in Wervershoof werd een enorm succes. Het gooien van de pijlen op kerstballen was wederom geslaagd. Kinderen hadden “altijd prijs”.

Planning 2019:

januari

 • vergadering
 • Rondzendbrief

februari

 • 8 februari: pubquiz
 • vergadering
  -jaarverslag en jaarrekening
  -uitnodigen Wouter de Groot, Nepal
  -fondsenwerving
  -vastenactie basisscholen Wervershoof
 • rondzendbrief

maart

 • vergadering
  -verdeling van de taken 
 • vastenactie basisscholen

april

 • vergadering
 • vastenactie basisscholen Wervershoof

mei

 • vergadering
  -vaderdag
 • Rondzendbrief

juni

 • 16 juni vaderdag
 • vergadering

juli

augustus 

 • BBQ op 24 augustus, de zaterdag na de kermis

september

 • vergadering
 • Rondzendbrief

oktober

 • vergadering
  -jaarplanning 2020: april Werelds Proeven, kermisactie

november

 • vergadering
  -kerstmarkt
 • Rondzendbrief

december

 • vergadering
  -oud-jaar-viering
 • Kerstmarkt
 • Oud-jaar-viering

 

Projecten:

De onderstaande projecten zijn door ons in 2018 ondersteund en zijn terug te vinden op de site en in de projectmap:

 • Stichting Manda (Kenia) vervangen van schaduwdoeken, aanleg toiletten
 • Anne de Vries (Filipijnen) speelmateriaal

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

 • de projecten op jaarvolgorde
 • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl