Skip to main content

Logo auxilia

Cees Kruijer

Bouwreis met Stichting Mzamomhle naar Kaapstad Zuid Afrika van 25 oktober tot 2 november 2014.

Op 25 oktober vertrok ik met 34 andere vrijwilligers voor een bouwreis naar Kaapstad in Zuid Afrika. In de voorgaande maanden was ik in contact gekomen met deze stichting. Na kennis genomen te hebben van hun doelstellingen en werkwijze, enthousiast geworden en besloten me aan te sluiten voor deze vrijwilligersklus. Wat me aantrok was onder meer hun aanpak om aan de basis te beginnen en het feit dat alle werkzaamheden die aan de orde komen volledig op pro deo basis worden uitgevoerd. Voor mij betekende dat ik alle kosten van reis en verblijf voor eigen rekening nam. Tevens de niet af te wijzen suggestie om ook nog eens een stevige donatie te doen. Nu, terugkijkend op deze vrijwilligersklus ben ik eigenlijk alleen nog enthousiaster geworden.

Het project en de werkwijze van Mzamomhle

Mzamomhle richt zich de laatste jaren in het bijzonder op de ontwikkeling van kinderen in de townships in de leeftijd 2 tot 6 jaar. Er is grote werkloosheid daar en het zijn vooral de vrouwen die alles doen om in het levensonderhoud te voorzien. De meeste mannen hangen iedere dag rond op straat en dragen weinig bij aan de opvoeding. Hierdoor moeten de kinderen worden opgevangen door oma's, vriendinnen of andere goedwillende moeders. Aan ontwikkeling en voorbereiding op school ontbreekt het dan meestal. Dat is een slechte start want een kind wordt op 6 jarige leeftijd pas dan toegelaten tot de lagere school als ze de beginselen van lezen, schrijven en rekenen, maar vooral het Engels moeten beheersen. De dagelijkse voertaal thuis is Xosa, maar alle onderwijs is in het Engels. Als gevolg van de traditionele opvang zijn ze vanaf de start dan al kansloos en kan een nieuwe generatie al snel als verloren worden aangemerkt.

Mzamomhle streeft er naar dit te verbeteren door kinderdagverblijven (KDV) te realiseren. Voor dit project hebben ze al 2 KDV's zo aangepakt. In de townships bij Kaapstad zijn er ca 1.100 kinderdagverblijven, de meeste gebaseerd op simpelweg opvangen en zoethouden. Om een goed rendement op haar inspanningen te realiseren heeft Mzamomhle steeds een focus op een in haar ogen kansrijk KDV. Dat wordt geselecteerd uit in de aanwezige KDV's door vooral te kijken naar de kwaliteiten van de daarin aanwezige staf. Gedrevenheid om de kinderen te willen ontwikkelen, hygiëne, financieel beheer en in staat om zich op onderwijskundig gebied te ontwikkelen. Daarnaast is een goede spreiding over het gebied van belang, de gedachte hierbij is om vanuit een gerealiseerd project ook voorbeeldwerking te krijgen.
Als zo'n KDV wordt geselecteerd wordt als eerste begonnen de mensen uit de staf te scholen. De staf van een KDV bestaat meestal uit 10 tot 20 personen. Voor trainers maakt het weinig verschil of ze nu 20 of 50 personen moeten trainen. Daarom staat Mzamomhle toe dat er naast de staf ook anderen uit het township aan de trainingscursus meedoen, tot ca. 50 personen aan toe.

De Zuid Afrikaanse overheden (staat, provincie en gemeentes) subsidiëren scholen, mits er gekwalificeerd personeel aanwezig is. Vergelijkbaar met Nederland kun je stellen dat men wordt opgeleid van kinderverzorgster, via kleuterleidster- tot onderwijzer(es) voor groep 2. Dit trainingstraject vergt ca 2 jaar. Afgestemd op de leeftijden van de kinderen in het KDV is er een indeling in 5 groepen.
Als de kwalificaties behaald zijn, dan wel in korte termijn in zicht zijn, kan begonnen worden aan de realisatie van goede huisvesting voor het KDV. Iedereen kent van televisie of vakantie wel de toestanden in de townships. Kleine huisjes van golfplaten, plastic, afvalhout enzovoorts en dat in een zwaar vervuilde omgeving. De huisvesting van het geselecteerde KDV is daar een afspiegeling van en daarbij ook nog eens buitengewoon klein. Nu zitten er 80 kinderen op, dat moet uitgroeien naar 120.

Kinderdagverblijf Sinethemba

Voor ons project werd KDV Sinethemba in township Wallacedene geselecteerd. Geleid door Grace, een stevige donkere dame van ca. 50 jaar. Een bewonderenswaardige vrouw die werkelijk met alles wat zij heeft zich inzet voor de kinderen. En niet alleen dat, zij slaagde er ook in met de weinige inkomsten die zij onder meer uit ouderbijdragen heeft zelf de grond (ca. 1.200m²) voor het nieuwe KDV te kopen. Ze wel alle tanden al kwijt, wat bij ons de eerste indruk gaf van: " moet zij deze tent gaan leiden"? Om haar in de contacten met overheidsambtenaren wat meer representabel te maken, heeft onze groep met een collecte de financiering van een kunstgebit georganiseerd, de in de groep aanwezige tandarts oordeelde dat dit nog mogelijk is. We hebben haar gevraagd of ze dat ook wilde. Ja dat wilde ze graag, ze was er heel erg blij me. Zelf kon ze het niet betalen, al haar geld besteedde ze aan de kinderen. Hoewel zij door haar uiterlijk bij een eerste kennismaking vragen oproept van "moet zij dit project gaan leiden, zou zij dat wel kunnen", kwamen wij er gauw achter wat ze in haar mars heeft. Vooral toen zij zichzelf presenteerde bij ons 1e bezoek aan haar KDV en later in de week toen wij haar meemaakten in een discussie met een gemeenteambtenaar, kwamen we allemaal onder de indruk. Wat een kanjer, die staat haar mannetje!

Op de 1e dag bezochten wij KDV Sinethemba. Alle medewerkers en veel moeders stonden ons daar op te wachten. Zo'n 7 a 8 ouders waren met de staf van het KDV al uren bezig geweest een maaltijd voor ons voor te bereiden. Als je dan ziet hoe weinig ze zelf hebben en van dat beetje dan nog zoveel eten klaar te maken dat we dit niet op konden, geneer je je als rijke noorderling wel. Men deelt dan werkelijk alles met je. In het oude KDV was het loeiheet. de brandende zon op de golfplaten brachten temperatuur naar mijn inschatting zo rond de 40°C. Vervolgens werden we ontvangen in de lokale kerk (golfplaten en hardboard) waar het zo mogelijk nog heter was. Daar sprak de dominee ons toe en waren we getuige van met welke intensiteit men de viering beleeft. met name de gezangen zijn indrukwekkend. Ook hier toonden de mensen op allerlei manieren hun dankbaarheid.

De uitvoering van het project, van begin tot eind

Vanaf de selectie van een KDV zet Mzamomhle zich aan de fondsenwerving. Hierdoor hebben zij al verschillende vaste sponsoren en donateurs weten te werven. Daarnaast hebben veel van de vrijwilligers zich in hun omgeving (scholen, lokale liefdadigheidsgroepen enz.)met allerlei acties met de fondsenwerving bezig houden. Ik kwam er wel erg laat bij om me daar nog goed mee bezig te kunnen houden.

Op het moment dat de scholing van staf start, wordt ook begonnen in samenwerking met overheden, een architect en aannemer aan de uitwerking van de plannen voor het nieuwe gebouw. De aannemer hebben wij ontmoet. Die realiseert met zijn bedrijf veel sociale woningbouw in de townships. Het bedrijf werk uitsluitend met lokaal personeel. Na werving hiervan in het township krijgen zij een incompany opleiding als bouwvakker. Hierdoor ontstaat werkgelegenheid en krijgen mannen uitzicht op een redelijker bestaan. Als het betreffende woningbouw project klaar is, ondersteunt de aannemer de werknemers in de opstart van eigen bedrijfjes met geld, advies en op administratief gebied. Hoewel het bedrijf als commerciële organisatie natuurlijk een winstdoel heeft, concludeerden wij dat zijn werkwijze ook bijdraagt aan de ontwikkelingen in het township.
Bij onze aankomst was het KDV gebouw al gebouwd, het terrein aan de buitenkant van een grote betonnen muur voorzien en de conciërgewoning was ook al in ruwbouw aanwezig.

Op maandag startten we met het werk. Het plan was om het gebouw van binnen en buiten geheel te schilderen, de omheining (betonplaten tussen palen) te completeren en te voorzien van vrolijke schilderingen voor de kinderen en ook om een grote zandbak te maken.

Ieder lid van de groep vond een klus die hem paste. Als je dan ziet dat de leeftijdsopbouw liep van 17 jaar tot 79 jaar, met een oververtegenwoordiging + 50, en bijna allemaal mensen die weinig handarbeid gewend waren, krijg je vanzelf bewondering voor de inzet en gedrevenheid waarmee werd gewerkt. De voorzitter van Mzamomhle is gezagvoerder bij de KLM. Dat hebben zijn collega's geweten. KLM bemanningen van vliegtuigen naar Zuid Afrika zijn altijd twee dagen op locatie voordat ze weer terugvliegen. Ze arriveren om 21:30 en vertrekken weer om 00:25. De voorzitter zorgde er voor dat zij zich die twee dagen zich niet hoefde te vervelen. Elke dag werden de bemanningsleden om 08:00 uur opgehaald bij hun hotel om ook een bijdrage te leveren aan ons project. Iedereen deed enthousiast mee!

Aangezien schilderen niet mijn favoriete klus is, heb ik me de hele week actief bezig gehouden met de zandbak. Dat betrof het uitgraven van de fundering, grond rijden met de kruiwagen, beton rijden en storten en last but not least het metselen van de muurtjes van die grote bak. Natuurlijk zijn we in Wervershoof wel wat gewend met moeilijk verwerkbare grond, maar dat haalt het niet bij de keiharde leemgrond met daarin puin, stenen en plastic van Wallacedene!! Ieder schep grond moesten we met een houweel loshakken. De temperatuur was ruim 30°C met een brandende zon, slechts twee dagen was er wat bewolking. Het werd een drukke week, maar we slaagden er in ons doel te realiseren. Het gehele bouw was in de verf gezet, ook de omheining klaar met alle tekeningen ingekleurd er op en de zandbak gereed om met zand te worden gevuld.

Oplevering en afscheid

De laatste dag om ca 12:00 uur kwam Grace met alle kinderen van het KDV de resultaten bewonderen en verzorgden de ouders een Zuid Afrikaanse braai voor ons. Spontaan hieven groepen ouders hun gezang aan voor ons, waar ook de kinderen nog aan meededen.
In Zuid Afrika is de grote schoolvakantie in december, in januari staart het nieuwe schooljaar. KDV Sinethemba zal dan gehuisvest zijn in het nieuwe gebouw.

In februari gaat nog een groep jongeren via Mzamomhle hierheen om daar het schoolplein helemaal aan te kleden en de groentetuin teeltklaar te maken. Kortom ik heb met heel veel plezier deze week gewerkt. Och je weet wel, maar als je het ziet en zelf meemaakt wordt nog eens goed met je neus op de harde werkelijkheid van zo'n township gedrukt. Wat een enorm verschil in welvaart, wat een armoede daar. Maar ook hoe levenslustig zijn de mensen, bewonderenswaardige vrouwen, alles wat ze hadden, werd met ons gedeeld. De harde werkelijkheid bleek ook nog weer eens heel sterk toen in die week, in de nabijheid van ons project, twee jonge jongens een andere jongen met messteken om het leven brachten.

Namens Mzamomhle bedank ik Auxilia voor de financiële bijdrage. Ik kan jullie vertellen dat iedere euro is besteed aan het project. Aan Mzamomhle heb ik al aangegeven bij het volgende project weer acte de presence te zullen geven. Een prima organisatie die enorm goed werk verricht.
Cees Kruijer, 15 november 2014

[widgetkit id=42]

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl