Skip to main content

Logo auxilia

Archief rondzendbrief

Rondzendbrief december 2011

December 2011

Beste mensen

Afgelopen jaar is voor ons een heel bijzonder jaar geweest: we hebben mogen vieren dat wij 25 jaar bestaan. Burgemeester Meijer heeft ervoor gezorgd dat op 26 oktober 1986 de werkgroep Brasili-ja het levenslicht zag. Dat gebeurde tijdens de eerste eucharistieviering van pastor Sjaak de Boer. Ik zeg "mogen vieren", omdat dit, zonder al die mensen die ons een goed hart toedragen, niet mogelijk geweest zou zijn.

Lees meer …Rondzendbrief december 2011

Rondzendbrief december 2010

Auxili-Brasili-Ja    Laatste Nieuwsbrief van 2010

We hebben een mooi jaar achter de rug. In augustus bracht de promotie van het VN Millenniumdoel over de noodzaak van  schoon drinkwater voor de wereldbevolking 9000 Euro op. Dat bedrag is inmiddels overgemaakt naar het Aartsbisdom Kaapstad in Zuid Afrika voor watervoorziening in de armste gebieden aldaar.

Lees meer …Rondzendbrief december 2010

Rondzendbrief juli 2010

Beste mensen

“Ik eijs water”

Tien jaar geleden, tijdens de kermis van 2000, is er in Wervershoof een start gemaakt met een Campagne om de 8 Millenniumdoelen te ondersteunen door bewustmaking en solidariteit. Zo zijn er acties gehouden voor Fair Trade en om Malaria te reduceren. Hiervoor zijn in de tent van Botsauto’s  elke vijf jaar druk bezochte vieringen georganiseerd met daarna een straatreceptie voor het Goede Doel. Dit jaar staat drinkwater in de sloppen van Kaapstad (Zuid Afrika) centraal.

“Ik eijs water”

Vanwege de WK zijn veel arme mensen verplaatst naar een containerkamp met de Afrikaanse naam “Blikkiesdorp”. Hier delen gemiddeld 16 mensen één wasbak en toilet. De kloof tussen arm en rijk wordt via grote hekken en constante bewaking in stand gehouden. Ongeacht wie de wereldbeker wint, de armen zijn de grote verliezers. Veel beloften van de overheid over de voordelen van de WK zijn vertaald in daklozen opvang die de armen uit het straatbeeld haalt. Eenmaal in de opvangkampen is hun vrijheid enorm beperkt. De hitte maakt de metalen huizen ondragelijk.

“Ik eijs water”.

Het contrast van de Kermis actie met: Een blok ijs: water en de overvloed van 3 dagen feest, tegenover de:  hitte, gebrekkig sanitair, droogte en groot gebrek aan het hoognodige, is een goede gelegenheid om na de WK iets van onze welvaart te delen met een land waar we de hele zomer naar gekeken hebben.

“Ik eijs water”

Vrijdag 13 augustus wordt er een groot ijsblok in de tuin van de pastorie geplaatst. Daarin hangt een rode schoen. Wanneer zal die schoen het blok ijs gaan verlaten?

Aan u om het juiste tijdstip te raden waarop de schoen het ijs verlaat. Dat kunt u doen door met onze actie mee te doen.

Hoe? Bezoek de site www.ikeijswater.nl of ga naar www.auxilia-brasili-ja.nl

U leest daar alles over deze actie en over de manier waarop u mee kunt doen.

Met vriendelijke groet, Kees Ooijevaar

 

Rondzendbrief mei 2010

Wervershoof mei 2010

Beste mensen

De tweede rondzendbrief van het jaar, een jaar waarin al veel is gebeurd. Vlak voor het schrijven van deze brief staat het nieuws vol met de vliegtuigramp in Libie. Wat een vreselijk drama voor de mensen die er op wat voor manier dan ook bij betrokken zijn.

Het jaar 2010 staat voor ons in het teken van het project “Ik eijs water”.

In tegenstelling tot eerdere berichten staat drinkwater in de sloppen van Kaapstad (Zuid Afrika) centraal. Vanwege de WK zijn veel arme mensen verplaatst naar een containerkamp met de Afrikaanse naam “Blikkiesdorp”. Hier delen gemiddeld 16 mensen één wasbak en toilet. De kloof tussen arm en rijk wordt via grote hekken en constante bewaking in stand gehouden. Ongeacht wie de wereldbeker wint, de armen zijn de grote verliezers. Veel beloften van de overheid over de voordelen van de WK zijn vertaald in daklozen opvang die de armen uit het straatbeeld haalt. Eenmaal in de opvangkampen is hun vrijheid enorm beperkt. De hitte maakt de metalen huizen ondragelijk. Op zondag 15 Augustus is er om 13.30 een korte viering in de tent van de botsauto’s waarin de Millennium Doelen centraal staan. Hieraan werken behalve de eigenaar van de attractie de Fam. Van Dam, ook de Werenfridusparochie, het AOW jongerenkoor, de Brasili-Ja/Auxilia groep mee, samen met nog vele vrijwilligers. De pastores Jan Suidgeest en Sjaak de Boer zullen het smeltwater zegenen en het volk daarmee besprenkelen. Om 14.00 begint de straat receptie voor De Schoof. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze website en naar de rondzendbrief die in juni uit zal komen en in zijn geheel gewijd zal zijn aan dit project.

Op Moederdag hebben wij 18 ontbijtjes mogen wegbrengen. Het blijft nog steeds een hele leuke actie die zeker volgend jaar weer zal plaatsvinden. De opbrengst, aangevuld tot een bedrag van Euro 500,- gaat naar De Thomas Stichting voor jongeren. Meer info vindt u op onze website.

Modderstromen teisterden Rio en vooral de mensen in de sloppenwijken hebben er het meest onder te lijden. We hebben dan ook IBISS en de Vincentius vereniging van harte ondersteund.

Op vrijdag 11 juni vindt in de Grote Barzaal van De Witte in Den Haag een benefietevenement plaats tbv ziekenhuizen in Zuid Afrika. De opbrengsten zijn bestemd voor bloedtrans-fusiesystemen voor ziekenhuizen in Zuid Afrika. Ook hier vindt u meer info op onze site.

Als laatste wil ik u nogmaals wijzen op het gemak van E-mail. Als u ons uw e-mail adres geeft krijgt u deze brief in de toekomst via de mail. Het scheelt niet alleen veel werk maar ook veel geld aan drukkosten en postzegels.

Het gaat u allen heel goed                   Kees Ooijevaar

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl